Er worden drie verschillende trainingen aangeboden door Ultrasound Training Centre. Alle trainingen hebben als doel om het inzicht in de echoscopie te vergroten. Met deze inzichten zal het eenvoudiger worden om de juiste scanvlakken te verkrijgen voor een correcte geslachtsbepaling, nauwkeurige meting of mooie 3D afbeelding. Het is uiteraard ook mogelijk om een training 'op maat' met een onderwerp naar keuze te organiseren of 1-op-1 begeleiding tijdens een echospreekuur waarbij tips & tricks worden doorgenomen. 

Inzicht in de termijnbepaling en biometrie

Deze bijscholing bestaat uit een theoretisch en praktisch deel. De basale kennis betreffende de termijnbepaling en biometrie zal opgefrist worden met aansluitend een uitgebreider verdiepend deel. Tijdens het verdiepende deel zal gebruik gemaakt worden van de Ultrasound Training Light. Deze trainingsmethode geeft inzicht in de wijze waarop de transducer gehanteerd dient te worden om het juiste scanvlak te verkrijgen.

Daarnaast zullen er veel beelden en video’s worden besproken waarbij een actieve bijdrage van de deelnemers wordt verwacht. Kort zal er ook worden stilgestaan bij de meting van het cerebellum als onderdeel van een late termijnbepaling.

Na een korte pauze zal de theorie direct in praktijk gebracht worden. De deelnemers gaan onder begeleiding zelf aan de slag tijdens een praktijktraining om op gestructureerde wijze het meest optimale scanvlak te bereiken (zowel termijn als biometrie).

Duur van de scholing: theorie 1½ uur, praktijk  2 uur

 

Inzicht in 3/4D echo

Tijdens deze scholing zal gestart worden met verdiepende kennis over de 3/4D techniek. Door inzicht te geven in deze techniek zullen de deelnemers na deze bijscholing begrijpen hoe 3/4D scannen werkt en deze kennis in de praktijk kunnen toepassen. Het doel van de bijscholing is om niet langer bij toeval een mooie 3D afbeelding te verkrijgen, maar gericht de mooiste beelden vast te leggen.

Na een korte pauze zal er veel tijd zijn voor de deelnemers om het geleerde te oefenen tijdens het praktische deel van deze bijscholing.

Duur: theorie + demonstratie op het apparaat 1 uur, praktijk 2 uur

 

Bepaling van het foetale geslacht (vroege geslachtsbepaling)

Tijdens deze bijscholing zal de ontwikkeling van het foetale geslacht besproken worden gevolgd door de achtergronden van de NUB-theorie. Daarnaast zullen er veel beelden en video’s worden getoond van het foetale geslacht vanaf 12+ weken tot en met 14 weken waarbij een actieve bedrage van de deelnemers wordt verwacht. Valkuilen worden besproken en door middel van vele video’s worden deze getoond. Tijdens een online tool zullen de deelnemers worden uitgedaagd om zelf, op basis van afbeeldingen, geslachten vanaf 12+ weken te bepalen. Na deze bijscholing zullen de deelnemers in staat zijn om het foetale geslacht al vroeg in de zwangerschap te bepalen. 

Indien gewenst is er de mogelijkheid om na een korte pauze de opgedane kennis in praktijk te brengen tijdens een praktijktraining.

Duur: theorie 1,5 uur, praktijk 1 uur.

 

Bij interesse kan per mail een offerte worden aangevraagd: info@echopraktijkbewonder.nl 


Voorwaarden:

Geboekte trainingen kunnen tot 48u voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering binnen 48u voor aanvang kan de training eenmalig kosteloos worden verplaatst naar een ander moment of zal in overleg 20% van de totaalfactuur in rekening worden gebracht. Bij afwezigheid van 1 of meerdere deelnemers na akkoord op de offerte vindt er geen restitutie plaats. Het advies is om dan zelf voor een vervangende deelnemer te zorgen. 


Kilometervergoeding: 

Per gereden kilometer vanaf Groningen zal 30 cent in rekening worden gebracht.