Werkafspraken eerstelijn

 

Counseling

De verwijzer draagt zorg voor de counseling. De verwijzer zorgt daarnaast, bij een eerste trimester echo, voor een aanvraag in Peridos. 

 

Verwijzing ETSEO of TTSEO

De verloskundige draagt zelf zorg voor het inplannen van de echo afspraken. Door een afspraak in te plannen geeft de verloskundige indirect aan dat de zwangere gecounseld is. Voor zwangeren die onder controle zijn bij een andere praktijk dan verloskundigenpraktijk Aiber of MiddenDrenthe zal de verloskundige via zorgmail een verwijzing in orde maken. Zwangeren kunnen vervolgens telefonisch contact opnemen met de verloskundigenpraktijk om een afspraak in te plannen. 

 

Incompleet ETSEO 

Het kan voorkomen dat niet alle onderdelen van de 13-wekenecho beoordeeld kunnen worden. Dit is geen reden voor een herhalingsonderzoek. Ouders kunnen ervoor kiezen om een 20-wekenecho te laten maken. 

 

Onverwachte bevindingen TTSEO

Wanneer er onverwachte bevindingen geconstateerd worden kan de echoscopist op de uitslag een advies formuleren. Het is aan de verwijzer om dit advies al dan niet op te volgen. De verwijzer blijft ten allen tijde eindverantwoordelijk.

Te denken valt aan het herzien van de termijn wanneer er termijndiscussie vermoed wordt, een laag liggende placenta waarvoor herbeoordeling geïndiceerd is of het advies om groeiecho's in te plannen.

 

Herhalingsonderzoek TTSEO

Indien de 20-wekenecho niet als volledig kan worden beschouwd zal de echoscopist een herhalingsonderzoek indiceren, zonder overleg met de verwijzer en zonder de verwijzer hiervan op de hoogte te stellen. Dit onderzoek zal binnen 3-5 werkdagen plaatsvinden. Het streven is dat het gehele onderzoek <21 weken afgerond is. Indien ook tijdens het herhalingsonderzoek wederom geen beoordeling mogelijk is zal de echoscopist de zwangere een GUO-2 aanbieden. 

 

Vervolgonderzoek TTSEO

Indien tijdens de 20-wekenecho een indicatie is voor vervolgonderzoek ter uitsluiting van een pyelectasie zal de echoscopist dit op de uitslag noteren. De echoscopist zorgt voor een nieuwe afspraak rond 32 weken om de nieren opnieuw te beoordelen. 

 

Verwijzing voor GUO-2

De echoscopist zal de verwijzer telefonisch op de hoogte stellen van de afwijkende bevindingen. Daarnaast zorgt de echoscopist ervoor dat de verwijzer direct een echoverslag ontvangt via beveiligde mail. De verwijzer draagt vervolgens zorg voor het verwijzen van de zwangere naar een centrum voor prenatale diagnostiek.