20 wekenecho

 

Met de 20 wekenecho kunt u laten onderzoeken of uw kind lichamelijke afwijkingen heeft. U kiest zelf of u dit onderzoek wilt. De 20-wekenecho is geen pretecho, maar een medisch onderzoek. Het belangrijkste doel van de 20-wekenecho is om te onderzoeken of uw kindje een open rug of open schedel heeft. Ook wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen, of uw kindje goed groeit en worden het vruchtwater en de moederkoek (placenta) beoordeeld.

Voorbeelden van afwijkingen die bij deze echo gezien kunnen worden:

- Open ruggetje

- Waterhoofd

- Hartafwijking

- Lipspleet

- Breuk in het middenrif

- Breuk in de buikwand

- Ontbreken of afwijkingen van de nieren

- Ontbreken of afwijkingen van botten

- Afwijkingen aan armen of benen

 

Het onderzoek 

De 20-wekenecho gaat op dezelfde manier als de meeste echo’s tijdens uw zwangerschap. Het onderzoek duurt ongeveer 30-45 minuten. We verzoeken u om maximaal 1 volwassen persoon mee te nemen en om kinderen thuis te laten. Onze ervaring is dat kinderen de concentratie van de echoscopist verstoren, dat vinden we geen wenselijke situatie. 

 

Het tijdstip

De 20-wekenecho kan plaatsvinden vanaf 18+2 tot aan week 21+0 van uw zwangerschap. Bij voorkeur plannen we de echo tussen de 19-20 weken.

 

De uitslag 

U krijgt de uitslag direct tijdens de echo. Bij 95 van de 100 zwangeren ziet de echoscopist geen afwijkingen. Met de 20 weken echo zijn niet alle afwijkingen goed te zien. Uw kind kan dus toch een afwijking hebben als de uitslag goed is. 

- Bij zwangeren met overgewicht is het kind niet altijd goed te zien doordat de beeldvorming beperkt is. Daardoor kan de echoscopist afwijkingen sneller missen.

- Niet alle afwijkingen zijn te zien tijdens het echo-onderzoek. Dit geldt bijvoorbeeld voor hartafwijkingen. Het hart van uw kindje is op het moment van deze echo zo groot als een muntje van 10 eurocent. Omdat het hart nog zo klein is, ziet de echoscopist maar de helft van de hartafwijkingen.

- Er zijn afwijkingen die pas later in de zwangerschap ontstaan.

 

Als de echoscopist een afwijking vermoed komt u in aanmerking voor verder onderzoek. Het vervolgonderzoek bestaat uit een nog uitgebreider echoscopisch onderzoek (GUO) in het regionaal centrum voor prenatale diagnostiek. Dit onderzoek zal doorgaans binnen 3-5 werkdagen plaatsvinden. U kiest zelf of u vervolgonderzoek wilt. U mag ook besluiten dat u dit niet wilt.

 

Herhalingsecho

Het kan zijn dat de echoscopist uw kind niet goed genoeg kan zien. Meestal wordt dit veroorzaakt doordat het kind niet in de juiste positie ligt. De echocopist zal u vragen om op een later moment terug te komen. Als het kind dan opnieuw niet in de juiste positie ligt zal de echoscopist u een vervolgonderzoek in het regionaal centrum voor prenatale diagnostiek aanbieden. 

 

Kosten

Indien u een Nederlandse zorgverzekering heeft afgesloten zal dit onderzoek volledig vergoed worden. U ontvangt dan geen factuur. Ook bij een doorverwijzing voor vervolgonderzoek naar het regionaal centrum voor diagnostiek vallen de kosten binnen het basispakket van uw zorgverzekering. Wel kan dit gevolgen hebben voor uw eigen risico, neem hiervoor eventueel contact op met uw zorgverzekering. Indien u een buitenlandse zorgverzekering hebt of onverzekerd bent ontvangt u een factuur van 166,13 euro.

 

Voor meer informatie zie: https://www.pns.nl/prenatale-screeningen