13 wekenecho

 

Vanaf 1 september 2021 is het mogelijk om tussen 12+3 en 14+3 weken van de zwangerschap een uitgebreide echo te laten maken. Deze echo wordt aangeboden in het kader van een landelijke wetenschappelijke studie, de IMITAS-studie. U kiest zelf of u deelneemt aan dit onderzoek. Tijdens deze medische echo zal een daarvoor speciaal opgeleide echoscopist kijken of er aanwijzingen zijn voor lichamelijke afwijkingen bij uw kind.

Doel van de echo

Het doel van deze wetenschappelijke studie is om inzicht te krijgen in de voor- en nadelen van een echo rond de 13e week van de zwangerschap. Specifiek wordt gekeken naar:

- De uitkomsten van de 13-wekenecho in Nederland: deelname, bevindingen, vervolgdiagnostiek en zwangerschapsuitkomsten.

- De optimale rol van de 13-wekenecho in de gehele keten van prenatale screening en verloskundige zorg, zoals de termijnecho, NIPT, combinatietest en de 20 wekenecho.

- Ervaringen van zwangeren en hun (eventuele) partners met de 13-wekenecho.

- Ervaringen van professionals: hoe de 13-wekenecho (eventueel) definitief geïmplementeerd kan worden en welke gevolgen de keuzes en/of scenario’s zouden hebben voor de gehele keten van verloskundige zorg.

 

Het onderzoek 

De 13-wekenecho kan worden uitgevoerd tussen 12+3 en 14+3 weken. Het onderzoek duurt ongeveer 30-40 minuten en kan meestal plaatsvinden via de buikwand. Toch kan het gebeuren dat uw kind onvoldoende beoordeeld kan worden via de buikwand, bijvoorbeeld doordat de beeldvorming beperkt is door overgewicht of wanneer uw kind in een lastige houding ligt. De echoscopist kan u dan een vaginale echo aanbieden. U kiest zelf of u dit wilt. Er worden geen mededelingen gedaan over het geslacht van uw kindje, dat is een landelijke afspraak waaraan wij ons conformeren. 

We verzoeken u om maximaal 1 volwassen persoon mee te nemen en om kinderen thuis te laten. Onze ervaring is dat kinderen de concentratie van de echoscopist verstoren, dat vinden we geen wenselijke situatie. 

 

De uitslag

U krijgt de uitslag direct tijdens de echo. Bij 95 van de 100 zwangeren ziet de echoscopist geen afwijkingen. Toch kan uw kind een afwijking hebben als de uitslag goed is. De echo geeft dus geen zekerheid.

Als de echoscopist een afwijking vermoed zal zij u vervolgonderzoek aanbieden. Het vervolgonderzoek bestaat uit een nog uitgebreider echoscopisch onderzoek (GUO) in het regionaal centrum voor prenatale diagnostiek. Dit onderzoek zal doorgaans binnen 3 tot 5 werkdagen plaatsvinden. U kiest zelf of u vervolgonderzoek wilt. U mag ook besluiten dat u dit niet wilt.

 

Wat is het verschil tussen een 13 en 20 wekenecho?

De 13- en 20-wekenecho hebben hetzelfde doel. Ze vervangen elkaar niet, maar vullen elkaar aan. Het verschil is dat de 13-wekenecho eerder in de zwangerschap plaatsvindt. Hoewel het kindje rond 13 weken veel kleiner en minder ver ontwikkeld is dan rond 20 weken, zijn sommige afwijkingen, al wel te zien. Als de echoscopist een afwijking vermoedt, kan er vroeg in de zwangerschap eventueel vervolgonderzoek uitgevoerd worden. Ook is er, vergeleken met de 20 wekenecho, meer tijd om te bepalen wat ouders met de uitslag willen doen. Bij de 20-wekenecho zijn veel structu­ren, zoals het hart en de hersenen, verder ontwikkeld. Daardoor kan de echoscopist het kindje meer in detail onderzoeken. 

 

Kosten 

Indien u een Nederlandse zorgverzekering heeft afgesloten zal dit onderzoek volledig vergoed worden. U ontvangt dan geen factuur. Ook bij een doorverwijzing voor vervolgonderzoek naar het regionaal centrum voor diagnostiek vallen de kosten binnen het basispakket van uw zorgverzekering. Wel kan dit gevolgen hebben voor uw eigen risico, neem hiervoor eventueel contact op met uw zorgverzekering. 

 

Heeft u na bovenstaande nog vragen, dan kunt u contact opnemen met uw verloskundige of kijken op:

https://www.pns.nl/prenatale-screeningen